fb

os./doba od:

35zł

12 278 12 91

500 018 906

Regulamin Pobytu

                                                                                                

                                                  Regulamin pobytu

 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszej "WILLI RELAKS" zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach po indywidualnych ustaleniach istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, lub późniejszego wyjazdu.

 2. Należność za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 4. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 5. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

 7. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 8. Na terenie obiektu tzn: korytarzy, czy wspólnych przestrzeni dla gości Willi z wykluczeniem pokoi i sali konferencyjno-bankietowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu .

 9. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu pobytu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

 12. Ze względu na wymagania ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 14. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

 15. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest monitorowany.

 16. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu z wykluczeniem miejsc do tego wyznaczonych.

 17. Obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ PRZESTAWIANIA MEBLI w pokojach.

 18. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze.

 19. Opłata za zgubienie kluczy ustala się na 200zł.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać właścicielom.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu .